Waarom dit project? Warum dieses Chorprojekt?

Gepubliceerd op 22 juli 2019 om 16:41

Ik ben Bianca van Dreumel. In mijn rol als koorregisseur werk ik met koorzangers aan verbinding in zang en performance in o.a. theaterproducties.

Graag leg ik je uit waarom ik dit unieke Euregio koor & herdenkingsproject ga starten.

 

Is 75 jaar vrijheid vanzelfsprekend of een kostbaar goed?

Van mens tot mens wens ik voor iedereen in deze wereld vrijheid en vrede. Ja, wie wil dat nu niet?!

Is dat een grote of kleine wens? Zeg jij het maar...

We vieren volgend jaar 75 jaar vrijheid, is dat een vanzelfsprekendheid of een kostbaar goed? 

 

Ik voel eigenlijk dat het tijd is om in beweging te komen om onze vrijheid te koesteren.

Om een ander geluid te laten horen aan een maatschappij die aangejaagd wordt in het niet accepteren wat anders is.

Om verdraagzaam te zijn en niet te vechten voor verlangens die gevoed worden door en gebaseerd zijn op angst.

Vrijheid begint bij mogen zijn wie je bent.

Persoonlijke vrijheid krijg je door het hebben van begrip en acceptatie voor verschillen over en weer. Wederzijds begrip en acceptatie zijn dan ook de bouwstenen voor een blijvende persoonlijke en collectieve vrijheid.

De bouwstenen voor een brug van mens tot mens om te blijven werken Vrede, Vrijheid & Verzoening.

Natuurlijk, ik verander in mijn eentje de wereld niet, maar een brug wordt ook niet gebouwd met 1 steen toch?

 

Hoe Dan?

Maak je dromen waar door je eigen steen bij te dragen aan datgene waar je goed in bent en in gelooft!

Mensen verbinden om samen te zingen in een kooruitvoering van betekenis, met een verbindend karakter, op een bijzondere locatie.

Onze vrijheid maakt dat ik een keuze heb om in beweging te komen en een ander geluid kan laten horen.

Ik wil je uitnodigen om met mij een bouwsteen te zijn in de brug naar Vrede, Vrijheid & Verzoening.

 

Warum dieses Projekt?

 Veröffentlicht am 11. April 2019 um 10:24 Sehr geehrter Chorsänger, Sie sind auf der Website von Bianca van Dreumel gelandet. Ich bin Chorregisseurin und arbeite mit Chorsängern, die in Theaterproduktionen singen und sie aufführen. Ich möchte erklären, warum ich dieses einzigartige Chor- und Gedenkprojekt der Euregio beginnen werde.  

Ist 75 Jahre Freiheit eine Selbstverständlichkeit oder ein kostbares Gut?

 Von Mensch zu Mensch wünsche ich allen Menschen auf dieser Welt Freiheit und Frieden. Ja, wer will das nicht?! Ist das ein großer oder kleiner Wunsch? Sag es mir ... Wir werden nächstes Jahr 75 Jahre Freiheit feiern. Ist das eine Selbstverständlichkeit oder ein kostbares Gut? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es Zeit ist, unsere Freiheit zu fördern. Ein anderes Geräusch von einer Gesellschaft zu hören, die dazu gedrängt wird, das, was anders ist, nicht anzunehmen. Tolerant zu sein und nicht für Wünsche zu kämpfen, die von Angst genährt werden. 

Freiheit beginnt damit, wer Sie sind.

 Sie erhalten persönliche Freiheit, wenn Sie die Unterschiede hin und her verstehen und akzeptieren. Gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz sind daher die Bausteine ​​für dauerhafte persönliche und kollektive Freiheit. Die Bausteine ​​für eine Brücke von Menschen zu Menschen, um weiterhin Frieden, Freiheit und Versöhnung zu schaffen. Natürlich verändere ich die Welt nicht alleine, aber eine Brücke ist auch nicht aus einem Stein gebaut, oder?

Wie dann

 Verwirklichen Sie Ihre Träume, indem Sie Ihren eigenen Stein zu dem beitragen, an dem Sie gut sind und an das was Sie glauben! Menschen miteinander verbinden, um an einem besonderen Ort in einer bedeutungsvollen Chorperformance mit einem verbindenden Charakter zu singen. Unsere Freiheit bedeutet, dass ich die Wahl habe, mich zu bewegen und einen anderen Sound zu erzeugen.

Ich möchte Sie einladen, mit mir die Brücke zu Frieden, Freiheit und Versöhnung zu bauen und einen Baustein zu sein.

 


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.