Spelregels voor het bestellen van concertkaarten via ons interne bestelsysteem.

 

  • Voor anderen kaarten bestellen mag, maar dan wil via jou. .
  • Wij zorgen dat er fysieke kaarten komen die je zelf overhandigt aan de persoon voor wie je de bestelling hebt gedaan.
  • Het is dus niet toegestaan dat je een link van deze pagina, of een link naar die leidt naar de bestelpagina, deelt.
  • Wij kunnen anders de privacy niet garanderen en we lopen risico op boetes.

 

Bestellregeln für Konzertkarten über unser internes Bestellsystem.

 

  • Sie können Tickets für andere bestellen, aber dann über Sie.
  • Wir stellen sicher, dass es physische Karten gibt, die Sie der Person übergeben, für die Sie die Bestellung aufgegeben haben.
  • Es ist Ihnen daher nicht gestattet, einen Link von dieser Seite zu teilen oder einen Link, der zur Bestellseite führt.
  • Andernfalls können wir die Privatsphäre nicht garantieren und laufen Gefahr, Geldstrafen zu verhängen.

5 tips om teksten te leren

1. Weet wat je zingt.

Om te weten wat je zingt is het handig een goede vertaling te hebben. In je eigen taal krijgt een lied meer betekenis. Door het zelf op te schrijven breng je het nog eens automatisch in je systeem? Doe dit ook met Engelse teksten.

2. Hardop uitspreken

Door je tekst zonder muziek hardop uit te spreken, alsof je tegen iemand praat, ervaar je wat je zingt. Het verhaal krijgt zo beeld en geluid.

3. Muziek herkennen.

Als de muziek meer bekend is, spreek dan je tekst in ritme mee. Dan wordt het al wat makkelijker

4. Opschrijven

Repeteer de tekst door hem op te schrijven. Net zo lang totdat je de tekst 3 keer foutloos schrijft.

5. Repeat

Zing waar en wanneer je kan. Herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Onderweg in de auto, tijdens het wandelen of de afwas!

 

Bron: blog van Petra Andriessen

5 Tipps zum Lernen von Texten


1. Weißt du was du singst?

Um zu wissen, was Sie singen, ist es hilfreich, eine gute Übersetzung zu haben. Ein Lied bekommt mehr Bedeutung in Ihrer eigenen Sprache. Wenn Sie es selbst aufschreiben, werden Sie es dann automatisch wieder zu Ihrem System hinzufügen? Tun Sie dies auch mit englischen Texten.

2. Sprechen Sie laut

Indem Sie Ihren Text laut ohne Musik sprechen, als ob Sie mit jemandem sprechen, erfahren Sie, was Sie singen. Die Geschichte bekommt so Bild und Ton.


3. Erkennen Sie Musik.

Wenn die Musik vertrauter ist, sprechen Sie Ihren Text im Rhythmus. Dann wird es einfacher


4. Notieren Sie

Wiederholen Sie den Text, indem Sie ihn aufschreiben. Genauso lange, bis Sie den fehlerfreien Text 3 mal schreiben.


5. Wiederholen

Singe wo und wann du kannst. Wiederholen, wiederholen und noch einmal wiederholen. Unterwegs im Auto, beim Spazierengehen oder beim Abwaschen!